עריכת צוואה

завещание в Израиле

עריכת צוואה

צוואה היא אחת השיטות הטובות ביותר למסירת רכוש בירושה, מאחר וקשה למדי לערער על תוקפה המשפטי (במידה והיא נערכה כדין). לפני צעד חשוב זה רצוי להתייעץ עם עורך דין לענייני משפחה או עם נוטריון, הדבר יסיר כל ספק לגבי חוקיות הצוואה.

להוריש רכוש באמצעות צוואה זו זכותו של כל אזרח ישראלי בגיר שהינו כשיר משפטית ולא הוגדר כפסול דין. המוריש מונה בצוואתו את כל מי שברצונו להוריש לו רכוש כלשהו, כגון: נדל"ן, מיטלטלין, קניין רוחני וכד'. כל צוואה חוקית נוספת שנערכת על ידי המוריש מבטלת את הקודמת לה, גם אם המצווה שינה לחלוטין את אופן החלוקה של הירושה.

סוגי צוואות:

• צוואה בפני רשות: צוואה שנערכה בפני נוטריון או שופט.
• צוואה בכתב יד: מסמך הכתוב בכתב ידו של המצווה וחתום על ידו.
• צוואה בעדים: מסמך בכתב הנושא תאריך וחתימת המוריש, וכן חתימותיהם של שני עדים.
• צוואה בעל-פה: אמירת הצוואה על ידי המוריש כשהוא נמצא על ערש דווי בפני שני עדים, אשר חייבים להעלות אותה על כתב ולהעביר לגורם מורשה.

על מנת למנוע פרשנות כפולה ולהסיר כל ספק לגבי דיוק המסמך, עליו להכיל את פרטי הזיהוי המלאים ככל האפשר של כל היורשים (לא רק שם פרטי ומשפחה ושנת לידה, אלא גם כתובת מגורים ומספר תעודת זהות). יש להזכיר בנפרד את היורשים החוקיים שמודרים מהצוואה. זאת במטרה למנוע טענות לגבי תוקף המסמך עקב בעיות זיכרון או דעה לא צלולה של המצווה. לפי החוק היורשים לא יכולים לשמש כעדים לכתיבת הצוואה, זאת בכדי לא לאפשר את התערבותם בצוואה.

לא תמיד אדם המבקש להוריש את רכושו בארץ שולט בשפה העברית ברמה של מינוח משפטי. קיימות מספר אפשרויות כדי להקנות למסמך תוקף חוקי:
• הצוואה נכתבת בשפת אמו של המוריש ואליה מצורף תרגום לעברית המאושר על ידי נוטריון
• הצוואה נערכת בעברית תוך תרגום מילולי מדויק ונחתמת בנוכחות נוטריון
• הצוואה נערכת בנוכחות שני עדים שאינם בעלי עניין בדבר

הורשת נדל"ן

על המוריש לדאוג שבמסמך יופיעו כל הפרטים לגבי הדירה, הבית או המגרש: כתובת מדויקת, מספרי גוש וחלקה, נסח טאבו בלשכת רישום מקרקעין, שם חברת הבנייה ממנה נרכשה הדירה לראשונה בשוק. בקבלת ירושה על היורש לפנות לגורם מורשה להסדרת כל ההליכים הדרושים. מומלץ להתייעץ עם עורך דין לענייני משפחה שיעזור לבצע את כל התהליך כדין.

ערעור על צוואה

למרות אמינותה הרבה של צוואה עדיין ניתן לערער עליה. חוק הירושה קובע שישנן נסיבות מסוימות שהתגלותן עלולה להביא לפסילת הצוואה:
1. אם הצוואה נערכה ע"י קטין, אדם בעל כשרות משפטית מוגבלת או כלל לא כשיר משפטית (לא מודע למעשיו ולא שולט בהם)
2. אם צוואה נערכה תחת לחץ (איומים, סחיטה, אלימות, הולכת שולל וכד')
3. אם קיים חשש לזיוף
4. אם המוריש לא היה מודע או לא הבין את משמעותו וחשיבותו של המסמך עליו חתם
כל אדם בעל עניין החושב שזכויותיו נפגעו או הופרו במעמד עריכת הצוואה רשאי לערער עליה. מדובר הן בבני המשפחה הקרובים והן באנשים אחרים, למשל תלויים למחייתם במוריש, קטינים וכד'. ערעור – משמעו תמיד פתרון הסוגיה בין כותלי בית משפט. כתוצאה מההליך המשפטי תוקף הצוואה מאושר, ואז חלה חובת יישום על כל סעיפיה, או לחלופין, היא נפסלת (במלואה או בחלקה), ואז נכנסים לתוקף דיני חוק הירושה.

אין ספק שקשה לטפל בסוגיות הירושה והצוואה ללא סיוע של עורך דין מוסמך לענייני המשפחה. לאוניד רובינוב – נוטריון בחולון ועורך דין לענייני משפחה – מציע לכם סיוע משפטי מקצועי. הוא יחסוך מכם דאגות ולחצים מיותרים, מאמץ וזמן, ויביא לפתרון הסוגיה לשביעות רצונו של הלקוח.