צו ירושה

צו ירושה

על פי רוב, כאשר אדם נפטר, מחולקים הנכסים אשר היו ברשותו ברגע מותו ליורשים, הכתובים במסמך הצוואה אשר נכתב על ידו בעודו בחיים. את הנכסים לחלק בדיוק כפי שדרש המנוח, למעט במקרים חריגים בהם הוכח כי גורמים חיצוניים השפיעו על נוסח הצוואה, באם המנוח לא היה שפוי ועוד. מה באשר למקרים בהם נפטר מנוח, והוא לא השאיר כל צוואה בנוגע לנכסים אשר ברשותו? ככלל, כאשר אין בנמצא צוואה של אדם שנפטר, הירושה מתבצעת בהתאם ל'ירושה על פי דין' אשר מוסדרת בחוק במסגרת חוק הירושה. הסעיף הראשון לחוק, קובע כי עיזבונו של אדם שמת עובר ליורשיו. פירושו של דבר הוא שאין צורך בכל צו ירושה על מנת לקבוע את זהות האנשים אשר יורשים אדם.

מהו לפיכך תפקידו של צו הירושה?

למעשה, צו הירושה מגדיר אפוא כיצד יחולקו הנכסים שהיו ברשות המנוח טרם מותו, בנוסף לזהות היורשים אשר יהיו זכאים בחלוקת הנכסים. יש לציין כי צו ירושה אינו כולל בתוכו את הגדרת הרכוש המחולק ליורשים, אלא כולל את פרטי היורשים ואופן חלוקת הרכוש לכל אחד מהם בלבד. על מנת להוציא לכדי פעולה את צו הירושה על אחד היורשים להגיש ב'שה לצו ירושה, אשר תוגש לאחד מרשמי הירושה הממוקמים לכל אורך המדינה: החל מחיפה ונצרת שבצפון הארץ, דרך ירושלים ותל אביב וכלה בבאר שבע בירת הנגב. יש לציין כי ניתן להגיש את בקשת מתן הצו גם לבית דין דתי. ככלל, לכל בקשה לצו ירושה יש לאפשר התנגדויות לאופן חלוקת הירושה מטעם כל אשר חפץ בכך. אשר על כן, לאחר הוצאת בקשה לקבל צו ירושה, יפורסם עניין הבקשה בעיתונות, בכדי לאפשר את אותה התנגדות. מעת לעת אכן מוגשות התנגדויות, לדוגמא על ידי אנשים אשר המנוח הבטיח להם לקבל ירושה ואינם נמצאים תחת הגדרת 'יורשים' בדין. היה ואין התנגדויות לבקשת הצוואה, הוצאת הבקשה לפועל והפיכתה לצו ירושה מותנית באישור הרשם לענייני הירושה. ישנם מקרים חריגים, בהם מתערב האפוטרופוס הכללי בענייני בקשה להוצאת צו ירושה, לדוגמא במצב בו נעשה ניסיון להסתיר קיום יורש המוגדר כיורש על פי חוק.

עורך דין לענייני ירושה

בענייני ירושה, חשוב להיוועץ ולהיעזר בניסיון ובמקצועיות של עורך דין המוסמך ומתמחה בתחום זה דוגמת עורך הדין לאוניד רובינוב. רובינוב מספק מזה שנים רבות במקצועיות רבה, שירותים משפטיים בנושאי צווי ירושה בעבירת, רוסית ואנגלית.