עורך דין גירושין

גירושין הם האקט שמסיים באופן רשמי את חייהם המשותפים של בני הזוג. מרגע זה, הבעל אינו מחויב עוד לזון את אשתו כפי שהתחייב ברגע החופה, ואילו האישה אינה נחשבת 'אסורה' לגברים אחרים מלבדו, כלומר: כעת היא מותרת לכל. הגירושים אינם פשוטים עבור כל זוג – גם עבור זוגות שסיימו בטעם רע וגם אצל זוגות שהבינו ברוח טובה לאחר כמה שנים שכל אחד חפץ בדרך שונה, ולכן חשוב לעבור את ההליך בזהירות, וברגישות, בעזרת עורך דין גירושין בעל הכישורים המתאימים לכך.

מושגים מדיני המשפט העברי והמודרני

המשפט הישראלי שואב את מירב הדינים וההלכות בכל הנוגע לדיני הגירושין מן המשפט העברי, ולפיכך חשוב להכיר מספר מושגים הנוגעים לעניין:
– גט אישה: הגט אותו מקבלת האישה מידי הגבר. למעשה, הגט הוא אקט בעל תוקף הלכתי המורה על כך שמרגע זה האישה מגורשת ומותרת לכל אדם. בפועל, הגט הוא מסמך קלף עליו כתובים פרטי הגירושין בדיו.
– גט לחומרא: מצבים בהם ניתן גט מחשש שמא אנשים יחשבו שהקשר עם בן הזוג היה קשר נישואי התקף מבחינה הלכתית, על אף שלא היה כזה. כן קיים גט מספק הניתן במקרי ספק באשר לתוקף ההלכתי של הנישואים.
– גט מעושה: גט שנמסר לאישה שלא מרצונו החופשי של הגבר, אלא מתוקף הלחצים שהופעלו עליו. ניתן לשמוע לא אחת על סרבני גט – אנשים אשר מסרבים להעניק לנשותיהם גט, ולפיכך מפעילה עליהם החברה לחצים על מנת שיעשו כן. כאשר לחצים אלו מצליחים לשבור את הגבר, מכונה הגט 'גט מעושה'.
כאמור, הדין הישראלי מכיר בדיני המשפט העברי בכל הנוגע לעניין הגירושין, כאשר הגירושין בישראל מחולקים לשתיים:
גירושין בהסכמה: מערכת יחסים שמגיעה לסיומה בהסכמת שני הצדדים. בית הדין יפעיל את סמכותו מכוח סעיף 5 לחוק התרת נישואין, ודרכם של בני הזוג תסתיים בהסכמה. בנוסף, קיימת אפשרות גירושין נוספת, המכונה: גירושין בהתאם לשיטת האשם. שיטה זו מופעלת כאשר אחד מבני הזוג מוכיח כי בן הזוג השני הפר את חובותיו באשר למערכת היחסים.

עורך הדין לאוניד רובינוב

כפי שניתן לראות, עניין הגירושים אינו פשוט כלל, ודורש ידע מעמיק בנוגע לדינים שונים. חשוב לפיכך לאתר עורך דין גירושין מקצועי, מוסמך, מיומן ומנוסה. עורך הדין לאוניד רובינוב, השולט בשפות: אנגלית, עברית ורוסית, עונה להגדרות אלו במדויק, והוא מוסיף על כך את הרגישות והיכולת האנושית שכה נדרשות במקרי גירושין.