מזונות ילדים

מזונות ילדים

בני הזוג החליטו לסיים את דרכם המשותפת. כעת יש כמה פרוצדורות והליכים שיש לקבוע, כאשר אחד המרכזיים שבהם הוא מזונות ילדים. מזונות ילדים נועדו למעשה לכלכל את ילדי הזוג ולדאוג לרווחתם. באם שני בני הזוג עובדים, תשלום המזונות יתחלק ביניהם בהתאם לגובה המשכורת ולמצב הכלכלי של כל בן זוג, ובאם רק אב המשפחה עובד, האחריות לתשלום המזונות תהיה עליו. גובה תשלום המזונות אינו קבוע, ומשתנה ממקרה למקרה, בהתאם לנסיבותיו. את גובה התשלום יקבע בסופו של יום שופט בית משפט, לאחר סקירת כלל הנתונים ושמיעת נציגי הצדדים שהם לרוב עורכי דין לענייני גירושין.

גיל הילדים לתשלום מזונות

עד גיל שמונה עשרה, מוטלים תשלום דמי מזונות על הורי הילד, או יום סיומו את בית הספר התיכון בו הוא לומד – המאוחר מבין השניים. ככלל, מגיל חמש עשרה עד גיל שמונה עשרה נחשבים דמי המזונות כ'דין צדקה', הואיל ולפי ההלכה היהודית (המשפיעה במידה רבה על המשפט הישראלי בנושאי נישואין וגירושין) גיל חמש עשרה הינו הגיל המינימלי בו הילד מסוגל לצאת לעבודה ולכלכל את עצמו. עם זאת, לרוב בית המשפט מטיל על הורי הילד את אחריות תשלום דמי המזונות עד גיל עשרים ואחד, גיל בו הילד מסיים על פי רוב את שירות החובה הצבאי במדינה.

חישוב דמי המזונות

ככלל, חלק מהסכם הגירושים כולל את סכום דמי המזונות שעל ההורים להמציא, ולפיכך, בשלב הראשון מנסים שני בני הזוג להגיע להסכמה בנושא. רק באם לא הגיעו שני בני הזוג להסכמה, מועברת ההחלטה לידי שופט בית משפט, כאשר הסכום המינימלי המעוגן בפסיקה לתשלום מזונות הינו 1250 שקל צמוד למדד. בנוסף לסכום זה, קיימים גורמים נוספים המשפיעים על סכום דמי המזונות, כגון מצבו הרפואי של הילד ועוד. בשנים האחרונות הוקמה וועדה המכונה וועדת שיפמן, שתפקידה להסדיר את נושא תשלום המזונות. הוועדה קבעה מסקנות בהן מתחשבים שופטי בית המשפט, אולם עד עתה הנושא טרם עוגן בחוק.

הואיל ותחום הגירושים ככלל הינו רגיש במיוחד, וקביעת עניין דמי מזונות לילדים על אחת כמה וכמה, חשוב להיוועץ בעורך דין מומחה ומקצועי לענייני גירושין, דוגמת עורך הדין לאוניד רובינוב. עו"ד רובינוב מכהן כעורך דין בישראל למעלה מעשרים שנה, מספק שירותים משפטיים בעברית, אנגלית ורוסית. אלו מעניקים לו את האפשרות להעניק ללקוחותיו את השירות הטוב ביותר, באופן רגיש, מקצועי, ובהפעלת שיקול דעת נבונה.