הסכם טרום נישואים

עורך הדין לאוניד רובינוב מסייע בעריכת הסכמי טרום-נישואים ובהשגה של חלוקת רכוש הוגנת כפי שנקבע בהסכם.
 

התפקיד של הסכם טרום נישואים ביחסים בין בני זוג

הסכם טרום-נישואים הוא מסמך בעל תוקף משפטי הנערך תוך הסכמה הדדית של בני זוג או בני זוג עתידיים, אשר קובע את תהליך חלוקת הרכוש וגודל דמי מזונות במקרה של גירושין. קיום של מחויבויות ברורות שהוסדרו במסמך כתוב מקל על תהליך הגירושין ומעניק לבני הזוג תחושת בטחון בנוגע לחלוקת הרכוש השייך לכל אחד מהם. הסכמי טרום-נישואים נפוצים מאוד בקרב בעלי אמצעים וגם אנשי עסקים מתחילים.
נביא כאן דוגמא כדי להבין את המהות של הסכם טרום-נישואים. הכלה, שבעת הנישואין היתה בעלת עסק צומח ובעל פוטנציאל גדול, השקיעה בו זמן ואמצעים רבים. בהתחלה העסק לא הביא הכנסות גדולות וכעבור 5 שנים הוא התחיל להניב פירות – הכסף שנכנס לחשבון של בת הזוג. במקרה של גירושין, הכסף שהיא הרוויחה מהעסק לא מתחלק שווה בשווה עם בעלה, כפי שהיה יכול לקרות במקרה רגיל.
 
לפני עריכת הסכם טרום נישואים בני הזוג צריכים לחשוב ביחד ולהחליט אילו עיניינים הם רוצים להסדיר במסגרת ההסכם, כגון:
– השתתפות של בני הזוג בתקציב המשפחה;
– זכויות וחובות;
– הוצאות במשפחה;
– גודל דמי מזונות;
– יחסים בין בני הזוג בענייני הרכוש.
בחוזה נקבע הסדר חלוקה של הרכוש המשותף ונכסים שהיו בבעלות בן או בת זוג לפני הנישואים. בית המשפט לוקח בחשבון את מקרי הפרת ההסכם על ידי שני הצדדים.
 

עורך דין בחולון – הסכמי טרום-נישואים

עורך הדין בחולון לאוניד רובינוב יסייע בעריכת הסכם טרום נישואים, חלוקת רכוש במקרה של גרושין וביצוע מחויבויות דרך בית המשפט. עורך הדין בחולון מציע את השירותים הבאים:
– עריכת ההסכם;
– אישור נוטריוני;
– ביטול ההסכם;
– הוספת תיקונים להסכם;
– תקיפה.
הסכם טרום נישואין בישראל ניתן לביטול כמו כל חוזה אחר. על פי הסכמה הדדית ניתן לבטל את ההסכם ולשנות את התנאים בו. עזרת עורך דין מנוסה, קביעת הערכות משפטיות ומציאת ראיות חותכות – זאת הזמנות לתקיפת ההסכם לטובתכם.

*המאמר מתאר תמונה כללית בנושא, אינה מהווה ייעוץ משפטי ואין הקורא זכאי לסמוך עליו