גירושין: היבטים משפתיים בסוגיית משמורת ילדים

הליך הגירושין נעשה למורכב הרבה יותר כאשר לבני הזוג ילד משותף. במקרים נדירים שני הורים מצליחים להגיע להסכמה בסוגיית משמורת ילדים. הסמכות להכריע בנושא בארץ ניתנת הן לבית משפט הן לבית דין רבני כאשר הן אב והן אם זכאים למשמורת.
סיוע בסוגיה ניתן על ידי עורכי דין המתמחים בענייני הגירושים, בין היתר עורך דין גירושין בחולון לאוניד רובינוב. הוא משמש כמגשר כדי למצוא פשרה בסכסוך ונוקט בכל האמצעים ע"מ שהסוגיה תוכרע לטובת מרשו. לפי הניסיון במרבית המקרים ילדים ממשיכים לגור עם אמם בעוד אביהם זוכה להסדרי ראייה.
כיצד מגישים תביעת משמורת ילדים?
תביעת משמורת ילדים מוגשת במקביל עם תביעת גירושין. מאחר והליך גירושין הוא תהליך ממושך מתאפשרת הגשת תביעה למשמורת זמנית. מסמך מסוג זה חייב להיות מנומק היטב ולכן אך ורק עורך דין לגירושין מוסמך יכול לנסח אותו כראוי.

קריטריונים להכרעה בסוגיית המשמורת

משמורת משותפת נקבעת לעיתים נדירות מאחר וליחסים מעורערים בין בני הזוג עלולה להיות השפעה שלילית על מצבם הנפשי של ילדיהם. והרי טובת הילד מהווה קריטריון מכריע בפסיקת בית הדין לגבי המשמורת.

שיקולים עיקריים של בית הדין בפסיקתו

• שמירה על זכויות, אינטרסים ובריאות של ילד. עדיפות ניתנת להורה שביכולתו לספק את צרכיו החומריים ורוחניים של ילד, להקדיש לו מספיק זמן ולהיות איתו בקשר טוב.
• רצון הילד להישאר עם אחד מהוריו. לפי האמנה לזכויות הילד אשר אושרה ע"י מדינת ישראל דעתו של ילד נלקחת בחשבון אך אינה קובעת לצורך הפסיקה.
• יכולת של הורה לעמוד במשמורת. חשיבות רבה ניתנת לתכונות אישיות, כגון: בגרות רגשית, אחריות, מקור הכנסה, מעמד חברתי.
לאור העובדה שאבות רבים נמצאים בקשר טוב עם ילדיהם ותובעים את זכויותיהם למשמורת בתי הדין לעיתים קרובות יותר פוסקים לטובתם.

מגמה עכשווית: משמורת בידי אב

לאחרונה חלוקת תפקידים במשפחה השתנתה בצורה ניכרת. מרבית נשים יוצאות לעבודה ולעיתים קרובות אחריות על גידול הילדים במשפחה נמצאת למעשה בידי אב. בארץ טיפול בגירושין תלוי גם בלאום של בני זוג. כאשר שניהם יהודים עליהם חלים כללי ההלכה.

יחד עם זאת, חובת תשלום המזונות תמיד מוטלת על אב ללא קשר מי מבין ההורים קיבל משמורת ומי זכאי להסדרי ראייה בלבד. בין הדין בוחן בקפידה את כל הנסיבות בחיי משפחה ותמיד פוסק לטובת ילדים. חשוב מאוד להגיע לדיון מגובה בעורך דין המתמחה בתיקי גירושין, לדוגמא, עורך דין לגירושין בחולון לאוניד רובינוב, אשר ניסיונו ובקיאותו בנושא עשויים לתרום לפסיקה בסוגיית המשמורת.